Giới thiệu

Sản phẩm GBFS và GGBFS

Xỉ hạt (GBFS - Granulated Blast Furnace Slag) là phụ phẩm trong quá trình luyện gang thép của nhà máy sản xuất thép và được giao đến công ty chúng tôi sau khi được làm nguội bằng nước, sau khi sấy nhiệt, thêm lượng phụ gia thích hợp sẽ đưa đến hệ thống nghiền để nghiền và phân loại, tạo thành xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS - Ground-Granulated Blast Furnace Slag) thành phẩm và đưa đến kho dự trữ.

GBFS
GGBFS

Đặc tính

Hàm lượng Cacbon thấp
Tính cộng tác
Nhiệt thủy hóa thấp
Giảm độ co rút
Cường độ uốn
Chống xâm nhập Ion Clo
Chống xâm thực sulfate
Không tạo phản ứng kiềm Silic (AAR/ ASR)

Một số công trình ứng dụng